Thema: Zorgen voor anderen

 

Mantelzorgers zijn familieleden, vrienden, kennissen en buren die de zorg opnemen voor chronisch zieken en hulpbehoevenden uit hun omgeving. Ze zijn niet alleen onmisbaar voor de patiënt, maar vormen vaak ook de brug tussen de patiënt en zorgverlener. Dankzij hen kunnen duizenden patiënten thuis blijven wonen en in hun vertrouwde omgeving worden verzorgd. In deze rubriek vind je artikels voor en over mantelzorgers en tips om de mantelzorg te verlichten.

Artikels over Zorgen voor anderen

 
Thuis

In het verleden is al dikwijls gebleken dat oudere zorgbehoevenden tijdens de warme zomerse...

 
Dialoog

Pol Goossen is officieel met pensioen. “Een aangename ervaring”, vindt hij.

 
Actua

De twee boekentips van deze maand 'Zieken(t)huis' en 'Gesprekken voor(bij) de dood' staan in het...

 
Duo

Al 5 jaar komt Elke zo goed als dagelijks langs bij Antoon.

 

Goedele Devroy herstelt van een burn-out.

 
Jouw verhaal

Verpleegkundige Annick komt Moa 3 keer per dag op school verzorgen.

 
Duo

Elke dag kan Jeannie rekenen op de goede zorgen van haar vaste thuisverpleegkundige Lieve. 

 
Dialoog

Schrijfster Diane De Keyzer heeft ervaring met mantelzorg. Ze zorgt samen met familie voor haar...