Actua

Verplicht inlezen van de eID

Sinds 1 oktober 2017 verplicht het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) thuisverpleegkundigen om de elektronische identiteitskaart van elke patiënt in te lezen. Deze maatregel voorkomt dat niet-gepresteerde bezoeken toch aangerekend kunnen worden.

Datum laatste aanpassing: 
08/12/2020

Ontdek hoe het Wit-Gele Kruis je kan helpen

Bekijk al onze diensten
Bezoek witgelekruis.be