Actua

Verplicht inlezen van de eID

Sinds 1 oktober 2017 verplicht het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) thuisverpleegkundigen om de elektronische identiteitskaart van elke patiënt in te lezen. Deze maatregel voorkomt dat niet-gepresteerde bezoeken toch aangerekend kunnen worden.

Meer over het thema: 
Langer thuis wonenDigitaal
Datum laatste aanpassing: 
02/07/2018