Actua

Nieuw: het digitale doktersbriefje

Het nieuwe, digitale doktersbriefje of eAttest wordt automatisch naar jouw ziekenfonds verstuurd. Jij moet dit niet meer zelf binnenbrengen.

Sinds februari 2018 kan je huisarts ervoor kiezen om het getuigschrift – dat je vroeger na elke bezoek ontving – zélf elektronisch door te sturen naar je ziekenfonds. Dat digitale getuigschrift is het eAttest. Het voordeel is dat je het ‘klassieke’ briefje niet meer zelf aan het ziekenfonds hoeft te bezorgen, dit gaat nu rechtstreeks via de computer. Je betaalt wel nog steeds het volledige bedrag aan je arts en vervolgens krijg je een ontvangstbewijs dat je bewaart tot de tegemoetkoming op je rekening staat.

Meer over het thema: 
Beleid en wetgevingFinanciën
Datum laatste aanpassing: 
07/08/2018

Ontdek hoe het Wit-Gele Kruis je kan helpen

Een correcte inname van je medicatie is belangrijk. Wij geven jou de voorgeschreven inspuitingen, dienen medicatie toe via een sonde of helpen jou bij de voorbereiding ervan. Het Wit-Gele Kruis begeleidt en ondersteunt je met de voorgeschreven behandeling in samenspraak met de arts.

Wil je weten hoeveel een verpleegkundige zorg je zal kosten en of je beroep kan doen op een tegemoetkoming of een voordeel m.b.t. zorg? In dit overzicht vind je voordelen en tegemoetkomingen i.v.m. met chronische zorg, hulpmiddelen, mantelzorg, materialen, vervoer, voeding, ...