Actua

Niet langer schorsing als je zorgpremie niet betaalt

Elke Vlaming betaalt jaarlijks een verplichte zorgpremie om, zodra hij zorgbehoevend wordt, recht te hebben op een zorgbudget van de Vlaamse sociale bescherming. Bij het niet betalen van de zorgpremie werd het zorgbudget opgeschort. De Vlaamse overheid schaft vanaf 2018 deze opschorting af.

Dat zorgbudget krijg je automatisch als je je zorgbehoevendheid kan bewijzen en biedt een maandelijkse tegemoetkoming van 130 euro om niet-medische zorgkosten te helpen dragen. Alleen wie aangesloten is, heeft recht op de tegemoetkoming. 

Voor wie zijn zorgpremie (51 euro of 26 euro voor mensen met een laag inkomen) niet correct heeft betaald, wordt de uitbetaling van de tegemoetkoming nu opgeschort op het moment dat men een beroep wil doen op de zorgverzekering. De Vlaamse regering schaft die opschorting vanaf 1 januari 2018 af. 

De boete van 250 euro (100 euro voor personen met recht op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering) blijft wél bestaan. Vanaf 2019 krijg je de boete al na twee onbetaalde bijdragen.

Meer informatie over de zorgpremie vind je hier.

Datum laatste aanpassing: 
03/08/2018

Ontdek hoe het Wit-Gele Kruis je kan helpen

Wil je weten hoeveel een verpleegkundige zorg je zal kosten en of je beroep kan doen op een tegemoetkoming of een voordeel m.b.t. zorg? In dit overzicht vind je voordelen en tegemoetkomingen i.v.m. met chronische zorg, hulpmiddelen, mantelzorg, materialen, vervoer, voeding, ...