© Jesse Willems
Thuis

Als het einde nadert...

De boodschap dat je ongeneeslijk ziek bent, is erg ingrijpend. Zowel voor jou als voor je familie en vrienden. Er komt heel wat op je af. Weet dat je er niet alleen voor staat.

Waar kan je terecht?

Je huisarts en je verpleegkundige staan voor je klaar. Je kan bij hen terecht met al je vragen en voor je verzorging. Zij bieden je bovendien een luisterend oor.

Via de huisarts kan je ook een beroep doen op een palliatieve equipe. Zij nemen de zorgen niet over, maar bieden kosteloos advies aan, doen huisbezoeken, organiseren zorgoverleg en zetten vrijwilligers in om je naasten en jou te ondersteunen.

Vergeet ten slotte je omgeving niet. Durf met hen te praten over wat er op je afkomt. Probeer zo eerlijk en open mogelijk te zijn zodat ze weten hoe ze je kunnen helpen.

Financiële tegemoetkoming

Als palliatieve patiënt heb je recht op een financiële tegemoetkoming: het palliatief forfait. Dat bedrag is bedoeld om de kosten voor je medicatie, verzorgings- en hulpmiddelen voor de zorg bij je thuis te helpen dragen. Kom je hiervoor in aanmerking? Dan heb je ook recht op een volledige terugbetaling van het remgeld voor het huisbezoek door de huisarts en kinesist. Je huisarts moet dit aanvragen bij je ziekenfonds.

Wil een naaste voor je zorgen? Dan kan hij of zij zorgverlof aanvragen, met behoud van werk en met een financiële tegemoetkoming van de overheid.

Wat kunnen wij voor je betekenen?

De meeste mensen blijven ook in de laatste fase van hun leven graag in hun eigen, vertrouwde omgeving. Onderzoek toont aan dat slechts 22% van de palliatieve patiënten thuis overlijdt, terwijl 70% hoopt om dit thuis te kunnen doen. Om thuisblijven te ondersteunen, heeft palliatieve zorg een belangrijke plek in onze dienstverlening. Onze thuisverpleegkundigen helpen je bij je dagelijkse verzorging, medicatie, pijnbestrijding ... Ze werken daarvoor nauw samen met je huisarts.

Je welbevinden verbeteren

De focus van je zorg ligt niet langer op genezing, maar op verbetering of behoud van je levenskwaliteit. Palliatieve zorg kan soms jaren duren. Ze onderscheidt zich van terminale zorg, die pas in een laatste fase aan de orde komt en van korte duur is. Je thuisverpleegkundigen volgen jouw pijn nauwgezet op en behandelen deze in samenspraak met je huisarts. Zo kan jij zo comfortabel mogelijk de dingen blijven doen die jij belangrijk vindt. Bovendien biedt je thuisverpleegkundige een luisterend oor.

Referentieverpleegkundigen

Samenwerking is een sleutelwoord in palliatieve zorg. Je thuisverpleegkundige kan een beroep doen op een referentieverpleegkundige palliatieve zorg van het Wit-Gele Kruis. Zij zijn specialist in hun domein en beschikbaar voor advies en ondersteuning.

Maak een zorgplanning

Heb je al nagedacht over je levenseinde? Wat zijn jouw wensen en verwachtingen? Is er iets dat je echt niet wil? Het is belangrijk om hier goed over te communiceren. Maak goede afspraken over je palliatieve en terminale zorg (een 'vroegtijdige zorgplanning' zoals dat heet).

Je thuisverpleegkundige kan je helpen om dat met je naasten te bespreken. Je levenseinde plannen is niet evident, maar zo heb jij wel zo lang mogelijk de touwtjes in handen over je eigen zorg.

Tips voor patiënten en mantelzorgers

In het boek ‘Afscheid dat verbindt. Praten over het levenseinde.’ van Hilde Ingels staan enkele nuttige tips over communicatie bij het levenseinde:

  1. Schrijf een brief aan je dierbare over wat je hem of haar nog wil zeggen. Het kan een opstap zijn voor een gesprek.

  2. Probeer te praten, hoe moeilijk ook. Zeg wat je nog wil zeggen, zodat je er later geen spijt van krijgt.

  3. Luister, wees nabij.

  4. Beleef de laatste momenten samen heel bewust.

  5. Praat niet over de persoon heen. Blijf de patiënt bij naam noemen.

  6. Schakel tijdig palliatieve zorg in.

  7. Durf te helpen bij de lichamelijke verzorging voor en/of na het overlijden, als je dat zelf wil.

  8. Er bestaan verschillende initiatieven voor patiënten om een duurzame herinnering of boodschap na te laten voor nabestaanden. Laat je inspireren op www.amfora.be.

Meer over het thema: 
Palliatieve zorg
Datum laatste aanpassing: 
14/02/2022

Ontdek hoe het Wit-Gele Kruis je kan helpen

Palliatieve zorg

Vernemen dat je ongeneeslijk ziek bent is ingrijpend zowel voor jou als je familie en vrienden. De belangrijkste taak van onze thuisverpleegkundigen is de zorg voor jouw comfort. Dit doen we in nauw overleg met je arts en andere zorgpartners bv. palliatieve netwerken.